Opći uvjeti korištenja

Internet platforma Kvadrati Mediterana (o.p. engleska verzija – Mediterra Squares) omogućuje vam korištenje cjelokupnog sadržaja na vlastiti izbor, koji je po svojoj naravi izvorni i nigdje drugo ga ne možete pronaći, a sve sastavnice su definirane sljedećim Uvjetima korištenja. 

A. PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA


"Kvadrati Mediterana" zadržava pravo promjene ili brisanja objavljenog sadržaja bilo koje vrste ili usluge bez obaveze prethodne najave.

B. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KORISNIČKI SADRŽAJ 


Sav sadržaj na Internet stranici platforme "Kvadrati Mediterana" zaštićen je primjenjivim autorskim i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i nikakvi se materijali iz navedenog ne smiju kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, postavljati, objavljivati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način bez našeg izričitog dopuštenja. Svi zaštitni znakovi pripadaju isključivo projektu "Kvadrati Mediterana", odnosno Odvjetničkom uredu LJUBIĆ kao vlasniku i nositelju projekta, osim zaštitnih znakova trećih strana, a koji su objavljeni kao partneri na Internet stranici. 

Ako smatrate da je vaš sadržaj korišten na bilo kakav način koji predstavlja kršenje autorskih prava, možete se obratiti:

E-mail: support@mediterra-squares.com


Prilikom slanja prijave morate navesti sljedeće podatke kako bi se ista uzela u razmatranje:

C. ODRICANJE OD JAMSTAVA


Usluge se pružaju "kakve jesu" i na temelju načela dostupnosti. Iako "Kvadrati Mediterana" u svojoj misiji i zadaći ima za pružanje samo sigurnih, provjerenih i ažurnih informacija i podataka, ne možemo jamčiti kontinuirani rad ili pristup našim Uslugama, tako da je moguće da dođe do nenamjernih činjeničnih pogrešaka ili netočnosti u informacijama.


Tako "Kvadrati Mediterana" ne jamči točnost i odriče se bilo kakve odgovornosti za bilo kakve pogreške ili druge netočnosti u informacijama, sadržaju, preporukama i materijalima koji su dostupni putem Usluga.


Prije donošenja bilo kakvih financijskih odluka ili provedbe bilo koje financijske strategije, uključujući preporuke trećih strana identificiranih putem Usluga, Kvadrati Mediterana preporučuje da pribavite dodatne informacije i savjete računovođa ili osobnih financijskih savjetnika koji su potpuno svjesni vaših pojedinačnih okolnosti.

Kvadrati Mediterana logo

The Kvadrati Mediterana promise

At Kvadrati Mediterana we strive to help you make smarter financial decisions. While we adhere to strict , this post may contain references to products from our partners. Here's an explanation for .

Ready to start a journey?

If you are looking for a tailor-made solution, quality and personalized assistance for your Open Banking projects, contact our team.