Lokacije Kvadrata Mediterana

Mediteran kao makro-regija uključuje 21 državu, a za sada naše usluge možemo ponuditi u njih 5. U skorijoj budućnosti nadamo se širenju naših kapaciteta i partnerstava, tako da u jednom trenutku sa nama imate sve na jednom mjestu kada je u pitanju potraga za vašom idealnom nekretninom na Mediteranu.

Fokus je uvijek na mikro-lokacijama

Kako se nalazi na raskrižju Europe, Afrike i Azije, Mediteran je stoljećima bio najveće svjetsko središte prometa i trgovine, a može se reći i tisućljećima. Od prijelaza u 2. desetljeće ovog stoljeća, cijela regija doživljava velike priljeve stranog kapitala, koji je najvećim dijelom usmjeren u nekretnine. Mediteranska regija je najpopularnija turistička destinacija na svijetu, koja je zabilježila rekord prije COVID pandemije u 2019. sa više od 400 milijuna međunarodnih turističkih dolazaka, uz konstantan godišnji rast od 4,9% još od 1995. godine.