Kako konkretno pomažemo?

Kako bi bilo da imate jednog pružatelja koji za vas vodi sve usluge povezane sa stjecanjem nekretnine na Mediteranu, makro-regiji koja sa sobom nosi široku lepezu investicijskih prednosti, ali i puno neizvjesnosti vezanih uz proces kupnje, posebno za strane investitore.

Izazovi Mediterana

Mediteranska regija predstavlja jedinstvenu geografsku i povijesnu cjelinu oblikovanu tisućama godina, „melting pot“ svake moguće svjetske kulture. Sastoji se kako od EU članica, tako i onih izvan te zajednice, na južnoj i sjevernoj obali Sredozemnog mora. Da bi stigle u posjed željene nekretnine na željenoj lokaciji, strane osobe moraju uložiti veliki trud prilikom upoznavanja sa svim zakonskim odrednicama i zahtjevima u ovoj ogromnoj regiji, što novac sam po sebi ne može riješiti. Porezne stope, oslobađanja, postupci kupnje, mogućnosti plaćanja – veliki su izazovi za sve domaće, a kamoli strane investitore.

Pregled glavnih i mogućih radnji koje provodimo. Neku od njih više preferirate? Dajte nam do znanja sa UP-vote.

Pristup „off market“ nekretninama, koje nećete pronaći u oglasima

Prema dogovoru • "Off market" nekretnine su iskustvo kupnje kojem svi težimo. Jer, nekretnine u oglasima koje stoje mjesecima većinom neće biti za Vas.

Provjera pravnog statusa nekretnine (zemljišne knjige i katastar)

Obavezno • Provjera različitih stečenih stvarnih prava na nekretnini u trenutnom vlasništvu, poput najma, zakupa, ograničenja raspolaganja cijelom česticom i/ili suvlasničkim dijelom itd.

Provjera financijskog statusa nekretnine (npr. založno pravo nad istom)

Obavezno • Provjera različitih stvarnih prava kojima je opterećena zemljišna čestica ili izgrađena nekretnina, a mogu utjecati na financijsku sliku nekretnine.

Savjetovanje oko poreznih obaveza

Preporuka Kvadrati Mediterana • Porezne obaveze podložne su stalnim promjenama svugdje u svijetu, pa čak u zemlji u kojoj živite. Jasno je da trebate biti upućeni u ovaj neizbježni segment koji se javlja u svim vašim aktivnostima, pa tako i prilikom kupnje nekretnine i uživanja u istoj.

Realne procjene vrijednosti nekretnine

Preporuka Kvadrati Mediterana • Procjena nekretnine u mediteranskom okruženju se vrši većinom u odnosu na cijene u susjedstvu i cijene koje postižu prijatelji prijatelja, bez obzira na stanje nekretnine. Radi toga potrebno je znati što potencijalno kupujete i da li vrijedi vašeg novca.

Izvještaj o mikro-lokaciji nekretnine (osvrt na postojeću infrastrukturu)

Preporuka Kvadrati Mediterana • Stanje infrastrukture u okolini mjesta za koje ste zagrijani je od posebne važnosti. Prilazne ceste, postojanje kulturnog sadržaja te školskih i zdravstvenih ustanova, te provjera pozicija susjednih zemljišnih čestica i generalno susjedstva može igrati odlučujuću ulogu u odabiru mjesta vašeg drugog doma.

Usklađenost sa prostornim planom

Preporuka Kvadrati Mediterana • Važno je znati buduću prostornu namjenu lokacije zemljišta kojeg planirate kupiti. Tako se idealna prilika može učiniti jako lošom ako, primjerice, parcela ima samo turističku namjenu bez mogućnosti prenamjene.

Provedba kupoprodajnog ugovora

Obavezno • Za provedbu nekretnine potrebno je široko poznavanje zakonskih propisa u državi kako bi predlagatelj upisa bio siguran u pozitivan ishod upisa u zemljišnu knjigu.

Praćenje zakonodavnih izmjena vezanih za promet nekretninama i prava vlasništva

Preporuka Kvadrati Mediterana • Vezuje se na točku 8., a odnosi se jasno kako znanje u datom trenutku vezano za određenu provedbenu točku ne znači i buduće znanje, već se ono konstantno mora nadopunjavati i ažurirati.

Potraga za nekretninom vaših želja i organiziranje obilaska nekretnine

Preporuka Kvadrati Mediterana • Nemojte se osjećati pod pritiskom da odmah kupite nešto na lokaciji koju prvi put posjećujete, gdje se ostali zadivljeni vrhunskim plažama i čistim morem. Potrebno je dobro upoznati lokalno mjesto i upustiti se u kvalitetan obilazak nekretnina.

DODATNO #1: Upravljanje vašim boravkom

Opcija • Ako se nekretnina kupuje za privremeni ili stalni boravak, potrebo je regulirati isti, kako ne biste došli u situaciju građanskog i poreznog prekršaja.

DODATNO #2: Upravljanje poreznim statusom vaše mirovine

Opcija • Ukoliko imate stalni boravak ili prebivalište u stranoj zemlji, lako je moguće da potpadate pod oporezivanjem vaše mirovine koju dobivate iz zemlje svoga porijekla, gdje ste istu zaradili. Na ovo se jednostavno mora paziti, kako ne biste ušli u probleme u umirovljeničkim danima, koji sami po sebi trebaju i moraju biti mirni.

Popis mediteranskih zemalja
gdje možete računati na nas

Kako se nalazi na raskrižju Europe, Afrike i Azije, Mediteran je stoljećima bio najveće svjetsko središte prometa i trgovine, a može se reći i tisućljećima. Od prijelaza u 2. desetljeće ovog stoljeća, cijela regija doživljava velike priljeve stranog kapitala, koji je najvećim dijelom usmjeren u nekretnine. Mediteranska regija je najpopularnija turistička destinacija na svijetu, koja je zabilježila rekord prije COVID pandemije u 2019. sa više od 400 milijuna međunarodnih turističkih dolazaka, uz konstantan godišnji rast od 4,9% još od 1995. godine.