Bosna i Hercegovina

GV logo

ŠTO VAS ČEKA

Iako još uvijek nepoznata destinacija za velika svjetska tržišta, BiH ima sve pretpostavke za iznimno uspješnu priču kada govorimo o ulaganju u nekretninski sektor jedne zemlje u razvoju. Nepobitna je činjenica kako je BiH i dalje zapela u tranzicijskim procesima, ali gledajući sa strane investitora koji traže nešto širi i riskantniji portfelj, to ju upravo i dalje čini dobrom prilikom.

Glavni sektor koji pokreće destinacije i destinacijske nekretnine je dakako turizam. A upravo je destinacijski turizam u BiH jedini gospodarski sektor koji bilježi konstantan rast, i to može se reći sam od sebe, a ne državnim intervencijama i zahvatima, što je oprečno od stanja u svijetu.

Tako prema Svjetskoj turističkoj organizaciji, Bosna i Hercegovina je definirana kao jedna od samo tri turističke destinacije u svijetu s ukupnim potencijalom rasta turističkog tržišta od više od 10% godišnje do 2020. godine i neželjenih zbivanja oko COVID pandemije, kada je se sve promijenilo.

Prirodno bogatstvo i bio-raznolikost na relativno malom području predstavljaju uporište potencijala Bosne i Hercegovine. Geografski položaj nudi idealnu priliku za privlačenje kako zapadnih tako i istočnih gostiju, jer unutar par sati leta moguće je podjednako stići i iz Londona i primjerice Kijeva.

Profil države
Površina države51.197 km²
Broj stanovnika3.250.000
Napučenost na 1 km²64
Inozemni gosti 1.198.000 (2019. godina, prije Covid restrikcija)
Volumen provedenih transakcija
15.960 nekretnina (2020 za FBiH) 

Prednosti i nedostatci stjecanja nekretnine u Bosni i Hercegovini

Prednosti

Na samo nekoliko desetaka kilometara od izrazite mediteranske klime, dolazi se u područje idiličnih planinskih mjesta koja se u posljednje vrijeme sve više afirmiraju kao nova turistička odredišta, i to ne samo kao dijelom zimske turističke sezone, već i ljetne. Pogotovo nakon početka COVID-19 pandemije, bilježimo sve veći bijeg u takvo okruženje i posljedično sve veći interes za konkretniji boravak pa slijedom toga i akviziciju nekretnine.

Poboljšani procesi registracije nekretnina i veća dostupnost integriranih online katastarskih informacija pomogli su razvoju transparentnih i učinkovitijih tržišta zemljišta. Osim toga, smanjen je zaostatak neriješenih predmeta.

Kao najveća prednost je jednostavno i financijski minimalno održavanje kupljene nekretnine. Nećete imati uopće godišnjeg poreza na nekretninu (osim u Republici Srpskoj iako je i tamo iznos neznatan), dohodak od najma je također u minimalnim okvirima, a preprodaja nekretnine se oporezuje samo u prve 3 godine, i što je najvažnije – velika je likvidnost kvalitetnih nekretnina, što znači da lako možete doći do svojih uloženih novaca.Nedostatci


Moramo biti iskreni i odmah dati do znanja kako u BiH možete biti zatečeni težinom ishođenja građevinske dozvole za vaš objekt, bez obzira u kojoj administrativno-lokalnoj jedinici se našli. A svi znamo kako je to razlog broj 1 kojima se odbijaju investitori. O čemu se konkretno radi? Visok udjel troškova ishođenja građevinske dozvole u ukupnim projektnim troškovima, uz činjenicu sporog ishođenja iste (neke analize govore i o prosječnom vremenu ishođenja od 175 dana) svakako su odbijajući razlog. Tako ćete građevinsku dozvolu trebati za sljedeću vrstu radnji: Izgradnju novog objekta, dogradnju i rekonstrukciju postojećeg objekta, izgradnju privremene ili pomoćne građevine te promjenu namjene objekta


Također, zemljišta u rubnim dijelovima mjesta/gradova nemaju pretjerano adekvatan pristup komunalnoj infrastrukturi (naravno, glupo je generalizirati, ali volimo upozoriti), što svakako povećava inicijalne troškove svakog projekta. Uz to, obično će vas onda pratiti i slabija pristupačnost parcelama, s obzirom na nepostojanje jasnih urbanističkih planova i zona u takvim dijelovima grada.  


Prijedlozi za kupnju nekretnine

Bosna i Hercegovina je mediteranska zemlja koja nudi najmanje Mediterana od svih njih, ali kroz grad Neum i neumsko zaleđe to joj svakako pripada. Osim Neuma, fokusirali smo se na nekoliko planinskih mjesta, budući da je prema toj vrsti odredišta usmjerena gravitacija internacionalne potražnje. Prirodno bogatstva i bio-raznolikost na relativno malom području predstavljaju uporište potencijala Bosne i Hercegovine. Geografski položaj nudi idealnu priliku za privlačenje kako zapadnih tako i istočnih gostiju, jer unutar par sati leta moguće je podjednako stići i iz Londona i primjerice Kijeva.

Koje su mogućnosti stjecanja nekretnine za strane osobe (fizičke i pravne)

Strane osobe u Bosni i Hercegovini mogu postati vlasnici nekretnina, uz pravilo reciprociteta. Pojam reciprociteta znači da strane osobe u Bosni i Hercegovini mogu steći pravo vlasništva nad nekretninom pod istim uvjetima koje država njihovog porijekla odobrava državljanima Bosne i Hercegovine.

Stranci ne mogu posjedovati nekretninu na području koje je zakonom proglašeno područjem na kojem stranci ne smiju stjecati vlasništvo nad zemljištem, radi zaštite interesa i sigurnosti kako Federacije tako i Republike Srpske.

Ako je strana osoba stekla pravo vlasništva na nekretnini u tom području prije same klasifikacije kao takvoga, pravo vlasništva na toj nekretnini prestaje, a strana osoba će imati pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju.


Kratki pregled poreznih obveza 

U Bosni i Hercegovini stjecanje nekretnina podliježe porezu na promet nekretnina ili porezu na dodanu vrijednost (PDV) na nacionalnoj razini.
PDV se obračunava po stopi od 17% na nacionalnoj razini, kada promet nekretninama obavljaju osobe registrirane u sustavu PDV-a, u slučajevima prve transakcije nekretnine.
Pitanje utvrđivanja poreza na promet nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine uređeno je kantonalnim zakonodavstvom; dok svih deset kantona imaju sličan pristup predmetnoj materiji, s tim da su porezna stopa i oslobađanje od poreza jedina razlika. Kada je riječ o poreznoj stopi - u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) ona iznosi do 5% prema pojedinačnim odlukama županija/kantona.
Republika Srpska (RS) nije uvela ovaj porezni oblik.

Ostale obaveze plaćanja poreza

U Federaciji BiH prema Zakonu o porezu na dohodak propisuje da ukoliko se kupljena imovina proda u roku od tri godine od dana kupnje, porez na kapitalnu dobit od otuđenja (prodaje) nekretnine plaća porezom po odbitku od 10%. (dakle na razliku cijene između kupljene i prodane imovine)
Republika Srpska - Stopa poreza na kapitalnu dobit od otuđenja nekretnina je 10%. (Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske)
Godišnje oporezivanje imovine nije regulirano ni na entitetskoj razini u FBiH, jer kantoni proglašavaju i zakone o porezu na imovinu.
U Republici Srpskoj, vlasnik bilo kojeg oblika imovine plaća 0,20% vrijednosti imovine godišnje.

Godišnji porez na nekretnine u Federaciji BiH kao porezni oblik ne postoji, dok u Republici Srpskoj on iznosi svega 0,20%, što čini Bosnu i Hercegovinu destinacijom jednostavnog odražavanja ulaganja u ovaj sektor.

Kratke natuknice

Mogućnosti stjecanje nekretnine u Bosni i Hercegovini za stranu osobu ovisit će prvenstveno o statusu pravila reciprociteta, gdje postoje različita ograničenja ovisno o zemlji vašeg porijekla kao i o vrsti nekretnine koju želite steći. 

Velika prednost Bosne i Hercegovine je svakako dobra geografska lokacija, most između istoka i zapada. Na pragu Europske Unije, Bosna i Hercegovina kao destinacija je unutar dohvata cestovnom vožnjom za mnoge turiste i investitore koji će prepoznati već sadašnji potencijal prirodnih mirnih okruženja.

Cijene nekretnina pa i života su ispod svih prosječnih cijena zemlja u Europi pa i Dalekom i Bliskom Istoku, tako da je Bosna i Hercegovina svakako destinacija prepoznata kao dobra vrijednost za novac. 

Godišnji porez na nekretnine u Federaciji BiH kao porezni oblik ne postoji, dok u Republici Srpskoj on iznosi svega 0,20%, što čini Bosnu i Hercegovinu destinacijom jednostavnog odražavanja ulaganja u ovaj sektor.